Om tjenesten

E-betaling fra Patentstyret

E-betaling er en elektronisk betalingsløsning for årsavgifter og fornyelser til Patentstyret. For å opprettholde rettighetene til et patent, varemerke eller design, må avgifter betales. Denne tjenesten er utviklet for å gjøre fornyelse av patent, varemerke  og designrettigheter enklere, og for å unngå feilbetalinger. 

E-betaling gir oversikt over når rettigheter hos Patentstyret kan betales, når de betales og hvor mye som skal betales. Du ser også om andre har betalt for rettighetene, eller om andre har til intensjon om å betale saker (sak lagt til ordre).

Du kan søke etter søknadsnummer eller registreringsnummer for å velge saker som skal betales, eller laste opp din egen liste med saker (xml eller xlsx) som skal betales. Hvis du laster opp egen liste med saker vil dine opplysninger sjekkes opp mot opplysninger fra Patentstyret, og feil kan avdekkes før du betaler. Din ordre kan betales enten med kort, Bankaxess eller med betaling i bank/nettbank. Etter betaling vil du få en bekreftelse på skjermen. Du kan se tidligere ordre og kvitteringer under "Mine ordre".

Du kan opprette egne lister i E-betaling som kan brukes neste gang betaling skal foretas.

 Saker som er markert med oransje advarselskilt er allerede lagt til betaling. Vennligst kontrollert dem for å unngå dobbelt betaling. Dersom du likevel ønsker å inkludere dem i betalingen må de hakes av før du går videre til betaling. 

 Saker som allerede er betalt, som har passert siste betalingsfrist, har status Endelig henlagt eller lignende er markert med rødt stoppskilt. Disse kan du ikke betale.

Ønsker du å få tilsendt varsel når forfall nærmer seg for dine saker, kan dette gjøres i Varsling

Kjenner du ikke søknadsnummer eller registreringsnummer kan dette søkes fram i Patentstyrets søketjeneste. Der finner du også mer informasjon om sakene, som for eksempel korrespondanse. Du kan også betale saker som du ikke finner i Patentstyrets søketjeneste. Dette kan være årsavgifter for EP-saker som er tilgjengelige for betaling før de er validert i Norge, årsavgifter for avdelte saker eller årsavgifter for noen PCT saker. For alle sakstyper gjelder at publiseringsdato er passert. 

Vi gjør oppmerksom på at denne tjenesten er utviklet for betaling av industrielle rettigheter i Norge. Har du rettigheter også i andre land/myndigheter må betaling foretas til den myndigheten.

Forbehold

Kvalitet på data er resultat av kunders søknader og korrespondanse, og intern saksbehandling i Patentstyret. Alle produksjonsprosesser er sertifisert etter NS-ISO 9001:2015. Patentstyret garanterer høy kvalitet på data, men feil kan likevel forekomme. Patentstyret kan ikke holdes ansvarlig for slike feil. Hvis du oppdager feil, send oss en melding via vår løsning for tilbakemeldinger.

Nettstedet er beskyttet av opphavsrett, og reproduksjon av hele eller større deler av databasen er ulovlig.

Brukervilkår