Opplasting av filer

Patentstyret har lagt til rette for at større kunder kan automatisere innlegging av saker i E-betaling. Du kan laste opp Excel-fil eller XML-fil med flere saker, slik at du kan fornye mange saker om gangen, uten å måtte skrive inn hvert søknadsnummer for seg. Filen kan inneholde både patent-, varemerke- og designsaker, og du kan laste opp inntil 1000 saker per område (patent, varemerke eller design) i en og samme fil.

Filen bygges opp etter en struktur som er definert i Excel-malen eller de XML-skjemaene du finner på denne siden. Fordelen ved løsningen er raskere, enklere og billigere systemintegrasjon og mer effektiv bruk av tjenesten. 

Teknisk beskrivelse Excel

Dette er en enkel form for opplasting av saker. Excel-filer kan lastes ned fra eget fagsystem (krever utvikling), eller du kan skrive/lime inn data i malen.

Filen du laster opp må følge Patentstyrets enkle standard for at systemet skal kunne lese den riktig. 
Følgende punkter må følges:

  • Type rettighet (patent, varemerke eller design) må oppgis med tallkode i kolonne A for hver sak (1=patent, 2=varemerke, 3=design)
  • Søknadsnummer og/eller registreringsnummer må oppgis i kolonne B og/eller C
  • Forventet avgift kan oppgis i kolonne D*, eller denne kan stå tom
  • Opplistingen av saker må starte i rad 10
  • Tallene må være formatert som tekst**
  • Fil formatet må være (*.XLSX)
*Forventet avgift vil bli kontrollert mot Patentstyrets systemer, og du vil få en melding hvis avvik blir funnet.

**Grunnen til at tall må formateres som tekst er at noen registreringsnummer starter med 0. Uten tekstformatering vil foranstilt 0 bli fjernet, og du kan risikere at E-betaling finner feil sak. Formatere som tekst i Excel gjøres ved å markere aktuelle kolonner og høyreklikke, velg "Formater celler"  og velg "Tekst" under kolonnen Tall.

Type rettighet og søknads- eller registreringsnummer er nok for at systemet finner riktig sak, og informasjon om hvor mye som betales i hver enkelt sak. Øvrige felter kan benyttes etter eget ønske.

Teknisk beskrivelse XML

Teknologien er basert på applikasjon-til-applikasjon med noe brukerinvolvering. Det vil si at ditt fagsystem kan eksportere aktuelle saker til en fil. Filen lastes så opp i E-betaling av deg som bruker. Fagsystemet, eller brukere av fagsystemet må selv utvikle applikasjonen(e) som skal eksportere fil til eller fra E-betaling ved hjelp av XML-skjemaene under. Patentstyret bidrar ikke med teknisk bistand på dette området, men kan gi faglig rådgivning innen bruk av skjemaene.

For å skape lavest mulig barriere for å utvikle integrasjon til e-betalingsløsningen har vi to versjoner av skjemaet:

  • En versjon er forenklet, og inneholder bare nødvendige felter for å identifisere saker som skal fornyes. Skjemaet refererer ikke til WIPO-standard ST.96., men er basert på ST.96.
  • Den andre versjonen inneholder en mer omfattende datastruktur, som også legger til rette for validering av avgifter til betaling og datavask. Dette skjemaet refererer til WIPO-standard ST.96.

Merk:
Både patent, varemerke og design finnes i samme skjema.
Noden <CustomData> blir ignorert av mottakende system, og kan benyttes til å lagre interne data eller referanser fra det eksporterende system.
Noden <Order Receipt> bør fjernes. Denne vil bli benyttet/fylt med data når Patentstyret tilbyr nedlasting av en kvittering i form av en XML-fil.

Skjemaer du kan velge blant

Meget forenklet skjema for opplasting

Mer utfyllende skjema som også støtter validering av data

Bakgrunn for valg av skjemaer og referanser til WIPO-standarder

Patentstyret har valgt å ta utgangspunkt i arbeidet med ST.96 som gjøres i fellesskap innen WIPO (World Intellectual Property Organization). Vi tror dette er et framtidsrettet og trygt valg.

Denne standarden  er imidlertid omfattende og skal dekke mange formål. 
Vi har derfor valgt å lage noen forenklede skjemaer. Med utgangspunkt i den mest moderne felles standarden legger vi grunnlag for automatisering og mulig gjenbruk på flere områder.

List of WIPO Standards, Recommendations and Guidelines 

Annexes to WIPO Standard ST.96

Kontakt oss

Freddy Strømmen, fst@patentstyret.no Tlf. 47 22387448

Peter Risholm, pri@patentstyret.no  Tlf.  47 22387337